Virtual Run พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน

8 ต.ค. 2563 01.00 น. - 8 พ.ย. 2563 23.00 น.

สิ้นสุดการขาย 8 ต.ค. 2563 23.55 น.

พิทักษ์เด็กภูเก็ต ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย

Virtual Run พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน

ระยะเวลาสะสมระยะทาง 1 เดือน เริ่ม​ 8 ตุลาคม 2020 สิ้นสุด 8 พฤศจิกายน 2020

 

Virtual​ Run​ วิ่งที่ไหนก็ได้แค่เพียงวิ่งครบและส่งผลวิ่งให้ทางเพจ FB : พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน, Line ID : ID​ Line​ : 0817195690​

มีระยะทางสะสม​ 10/30/50/100/200/300km.

สมัครได้รับเสื้อ และวิ่งครบระยะทางได้รับเหรียญ ไม่มีถ้วยรางวัล

 

มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ  หรือสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต(เดิม)

         เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2549 ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลพระประทานปี พ.ศ.2555 ในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมดีเด่นแห่งชาติ และปี พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล 12 องค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นระดับประเทศโดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

        ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู และพัฒนาเด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทุกกรณี โครงการหลักได้แก่  โครงการบ้านลุงพิทักษ์  โครงการสถานแรกรับ(บ้านเด็กฮอลแลนด์) โครงการครูสัญจร  โครงการสำรวจชุมขนติดตามคดี  โครงการทุนการศึกษาและโครงการนมผงสำหรับเด็ก  เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินโครงการต่างๆ

2.เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ

3.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆให้มีการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในสังคม

4.เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหา

5.เพื่อเผยแพร่กฎหมายสิทธิเด็กแก่ประชาชนและเด็กๆ

6.เพื่อส่งเสริมเด็กและครอบครัวในการทำกิจกรรมออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

FB : พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน

สะสมระยะ 10 KM

สมัครได้รับเสื้อ และวิ่งครบระยะทางได้รับเหรียญ ไม่มีถ้วยรางวัล

฿350


สะสมระยะ 50 KM

สมัครได้รับเสื้อ และวิ่งครบระยะทางได้รับเหรียญ ไม่มีถ้วยรางวัล

฿350


สะสมระยะ 100 KM

สมัครได้รับเสื้อ และวิ่งครบระยะทางได้รับเหรียญ ไม่มีถ้วยรางวัล

฿350


สะสมระยะ 200 KM

สมัครได้รับเสื้อ และวิ่งครบระยะทางได้รับเหรียญ ไม่มีถ้วยรางวัล

฿350


สะสมระยะ 300 KM

สมัครได้รับเสื้อ และวิ่งครบระยะทางได้รับเหรียญ ไม่มีถ้วยรางวัล

฿350