Phuket Save The Sea Project - KATA Night Dive

3 เม.ย 2564 18.00 น. - 3 เม.ย 2564 20.00 น.

สิ้นสุดการขาย 21 มี.ค. 2564 23.55 น.

Kata Beach, Karon, Mueang Phuket District, Phuket, Thailand

Package 999 บาท 

 • ค่าเช่าชุดดำน้ำ (Mask/Regulator/BCD/Fin)
 • ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ (Weight/Weight Belt/Tank)
 • ค่าบริการนำชม (Dive Leader)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ของที่ระลึก
 • อาหารว่าง

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมไฟฉายมาด้วยตนเอง หรือสามารถเช่าได้จากร้านดำน้ำที่เข้าร่วมโครงการ

วัน-เวลา ของกิจกรรม : วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 18.00-20.00 น. จำนวน 20 คน

ช่วงเวลารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : 8 - 21 มีนาคม 2564

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เป็นนักดำน้ำระดับ Advanced Open Water ขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

กำหนดการ :

 • 18.00 น. ลงทะเบียน ณ กองอำนวยการ
 • 18.30 น. แบ่งกลุ่มและจัดเตรียมอุปกรณ์
 • 19.00 น. เริ่มกิจกรรม
 • 20.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมกรุณาติดต่อ ททท.สำนักงานภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ 076-212213 / 076-211036 หรือ Line Official Account : @tatphuket

Night Dive Package

Package 999 บาท

฿999