Phuket Night Run 2020

27 มี.ค. 2564 18.00 น. - 27 มี.ค. 2564 23.55 น.

สิ้นสุดการขาย 24 มี.ค. 2564 23.55 น.

เวทีกลาง สะพานหินภูเก็ต Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket, Thailand

7th Phuket Night Run 2020

 

ย้าย วันจัดกิจกรรมงานวิ่ง เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2021

 

ประกาศเลื่อนการจัดงาน  Phuket Night Run 2020

ด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดของจังหวัดภูเก็ต จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวน 28 จังหวัด 

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้จังหวัดภูเก็ตในการควบคุมการระบาด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความตั้งใจโดยไม่กังวลเรื่องการระบาด ทำให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจเลื่อนการจัดงานออกไปจากวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อวิ่งทางไปรษณีย์ และสามารถรับ BIB การแข่งขันได้ที Sport Expo ในระหว่างวันที 26-27 มีนาคม 2564 เวลา 16:00-21:00 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างจังหวัดที่ได้สำรองห้องพักไว้แล้ว ให้ส่งเอกสารการสำรองห้องพักพร้อมเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Phuket Night Run ให้ทางสมาคมฯ อีเมล: [email protected],เพจ Phuket Night Run 2020 หรือ URL : Google Form เพื่อทางสมาคมฯ จะประสานงานเลื่อนวันเข้าพักให้

ทางสมาคมฯ ใคร่ขออภัยในความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป ด้วยถือความปลอดภัยของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076610365 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 

กำหนดวันแข่งขัน                      วันเสาร์ ที่  27 มีนาคม 2564

RACE DATE                           SATURDAY, 27st March  2021

 

จุดปล่อยตัว/เส้นชัย                  เวทีกลางสะพานหิน

START/FINISH                      Sapanhin Park

 

ประเภทรุ่น/ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. Mini (Night) Run 10.2 กิโลเมตร รับสมัครไม่เกิน 800 คน ระยะเวลาตัดตัว 90 นาที

รุ่นอายุ  ชาย/หญิง

 1. รุ่นอายุตำ่กว่า 15 ปี
 2. รุ่นอายุ 16-19 ปี
 3. รุ่นอายุ 20-24 ปี
 4. รุ่นอายุ 25-29 ปี
 5. รุ่นอายุ 30-34 ปี
 6. รุ่นอายุ 35-39 ปี
 7. รุ่นอายุ 40-44 ปี
 8. รุ่นอายุ 45-49 ปี
 9. รุ่นอายุ 50-54 ปี
 10. รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป

2. Very Fun Run 5.4 กิโลเมตร รับสมัครไม่เกิน 1,000 คน ระยะเวลาตัดตัว 60 นาที

รุ่นอายุ 

 • ไม่แบ่งรุ่นอายุ ชาย/หญิง

3. Ekiden Night Sprinter  11.6  กิโลเมตร รับสมัครไม่เกิน 200 ทีม (ทีมละ 4 คน วิ่งคนละ 2.9 กิโลเมตร) ระยะเวลาตัดตัว 90 นาที

รุ่นอายุ  ชาย/หญิง

 1. รุ่นอายุตำ่กว่า 15 ปี
 2. รุ่นอายุ 16-19 ปี
 3. รุ่นอายุ 20-24 ปี
 4. รุ่นอายุ 25-29 ปี
 5. รุ่นอายุ 30-34 ปี
 6. รุ่นอายุ 35-39 ปี
 7. รุ่นอายุ 40-44 ปี
 8. รุ่นอายุ 45-49 ปี
 9. รุ่นอายุ 50-54 ปี
 10. รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป

 

เวลาปล่อยตัว

 • Ekiden Night Sprinter 11.6 K ปล่อยตัว 21.00
 • Mini (Night) Run 10.2 K ปล่อยตัว 22.30
 • Very Fun Run 5.4 K ปล่อยตัว 22.40 

เงินรางวัล

money prize overall 10K
#1 7,500
#2 5,000
#3 3,500

 

ค่าสมัครร่วมกิจกรรม

สำหรับระยะ Very Fun Run 5.4 กิโลเมตร และ Mini (Night) Run 10.2 กิโลเมตร สามารถเลือกการสมัครร่วมกิจกรรมได้ 2 ประเภท

 • สมัครรับ BIB และ Time Chip (ไม่มีเสื้อ) 350 บาท / ท่าน
 • สมัครรับ เสื้อ BIB และ Time Chip (มีเสื้อให้เลือก 3 แบบ) 450 บาท / ท่าน

สำหรับประเภท Ekiden Night Sprinter ค่าสมัครทีมละ 1,400 บาท (ได้รับ เสื้อ BIB และเหรียญ และสายสะพายทีม)

 

สำหรับ Fancy Run : ธีม Sport Fancy

ขนาดเสื้อวิ่ง : รอบอก XS 34” / S 36” / M 38” / L 40” / XL 42” / XXL 44”

 

รับเสื้อและบิบ

วันศุกร์ และเสาร์ที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ หน้าเวทีกลางสะพานหิน กิจกรรมกีฬา

กำหนดการ รับอุปกรณ์การแข่งขัน + สมัครเพิ่มเติม

Expo: วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 - 21:00 น.
Race Day: วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 - 19:00 น.

 

เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขัน และเสื้อ

สำหรับกรณีรับด้วยตัวเอง

 • แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทางอีเมล ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต / หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน เช่น รูปถ่ายบัตรประชาชนในโทรศัพท์มือถือ
 • เอกสารคำรับรองผู้สมัคร (Running Event Waiver) จะมีให้กรอกในบริเวณงานซึ่งผู้แข่งขันต้องกรอกทุกคน

 

สำหรับกรณีรับแทน

 1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครของผู้สมัครการแข่งขันทางอีเมล ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านโทรศัพท์มือถือ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต / หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน เช่น รูปถ่ายบัตรประชาชนในโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครการแข่งขัน และผู้มารับแทน
 3. เอกสารคำรับรองผู้สมัคร (Running Event Waiver) จะมีให้กรอกในบริเวณงานซึ่งผู้แข่งขันต้องกรอกทุกคน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 076-610365-6

Facebook : Phuket Night Run 2020

------------------------------------------------------------------------------------

 

7th Phuket Night Run 2020

Phuket Night Run was postponed to Saturday of 27 March 2021

According to the new Covid-19 pandemic  in Thailand. 
Phuket Night Run have to postpone to 27 March 2021. 

You will be able to participate in the Pre-Running Dinner

on Saturday of 27 March 2021 from 17.30 to 19.30

at Phuket Sports Expo 2021.

 

     We deeply apologize for your inconvenience. And hopefully, we will meet each other again on 27 March 2021.

 

RACE DATE :  SATURDAY, 27th March 2021
START/FINISH :  Sapanhin Park

Competition Type
1. Mini (Night) Run 10.2 kilometers, Limited for 800 people, and Cut off time is 90 minutes.

2. Very Fun Run 5.4 kilometers, Limited for 1,000 people, and Cut off time is 60 minutes.

3. Ekiden Night Sprinter 11.6 kilometers, Limited for 200 teams (4 people each and run 2.9 kilometers each), Cut off time is 90 minutes.

Starting Time
Ekiden Night Sprinter 11.6 K: Start at 21.00
Mini (Night) Run 10.2 K: Start at 22.30
Very Fun Run 5.4 K: Start at 22.40

Money prize overall 10K
#1 7,500
#2 5,000
#3 3,500


Registration fees
For Very Fun Run 5.4 kilometers and Mini (Night) Run 10.2 kilometers, you can choose to apply for 2 types of activities.
Register for BIB and Time Chip (no shirt) 350 baht/person.
Register for BIB, Time Chip, and running shirt 450 baht/person.

For the Ekiden Night Sprinter category, the application fee is 1,400 baht per team (will receive BIB, shirt, medals, and team sash).

Fancy Run Theme: Sport Fancy 


Running shirt sizes: XS 34 "/ S 36" / M 38 "/ L 40" / XL 42 "/ XXL 44"

 

Collect BIB and T-shirt at Sapanhin Park

Expo: 26 March 2564 16:00 - 21:00

Race Day: 27 March 2564 16:00 - 19:00

 

Documents for receiving BIB and running shirt
In the case of receiving by yourself
Please show the registration confirmation email, which you can show in documents or mobile phone.
National ID card, passport, or ID card photo, such as an ID card photo on a mobile phone.
A running event waiver will be available in the event area which all competitors have to fill it.

In the case of receiving by other person
Please show the registration confirmation email of applicants, which you can show in documents or mobile phone.
National ID card, passport, or ID card photo, such as an ID card photo on a mobile phone of an applicant.
A running event waiver will be available in the event area which all competitors have to fill it.

 

 

 

 

Very Fun Run 5.4 (NO Shirt)

Very Fun Run 5.4 กิโลเมตร แบบไม่รับเสื้อ ได้รับเฉพาะ BIB และ Time Chip

฿350


Very Fun Run 5.4 (Shirt)

Very Fun Run 5.4 กิโลเมตร แบบสมัครพร้อมรับเสื้อ BIB และ Time Chip

฿450


Mini (Night) Run 10.2 (NO Shirt)

Mini (Night) Run 10.2 กิโลเมตร แบบไม่รับเสื้อ ได้รับเฉพาะ BIB และ Time Chip

฿350


Mini (Night) Run 10.2 (Shirt)

Mini (Night) Run 10.2 กิโลเมตร แบบสมัครพร้อมรับเสื้อ BIB และ Time Chip

฿450


Ekiden 11.6

Ekiden 11.6 กิโลเมตร วิ่งแบบผลัด 4 ท่าน ท่านละ 2.9 กิโลเมตร

฿1,400