Count Down Run 2020

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. - วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น.

สิ้นสุดการขาย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.55 น.

ศาลาประดู่หก และ สวนขวัญเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบล คลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

Count Down Run 2020

วิ่งข้ามปี ราตรี เมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2562 - 2563 ครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ ถนนราชดำเนิน ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 23.49 น.

 

ประเภทการแข่งขัน

Fun Run 4 KM

ชาย

 1. อายุไม่เกิน 12 ปี
 2. รุ่นอายุ 13-16 ปี
 3. รุ่นทั่วไป 
 4. รุ่นอายุ 30-34 ปี
 5. รุ่นอายุ 35-39 ปี
 6. รุ่นอายุ 40-44 ปี
 7. รุ่นอายุ 45-49 ปี
 8. รุ่นอายุ 50-54 ปี
 9. รุ่นอายุ 55-59 ปี
 10. รุ่นอายุ 60-64 ปี
 11. รุ่นอายุ 65-69 ปี
 12. รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป

หญิง

 1. อายุไม่เกิน 12 ปี
 2. รุ่นอายุ 13-16 ปี
 3. รุ่นทั่วไป
 4. รุ่นอายุ 30-39 ปี
 5. รุ่นอายุ 40-49 ปี
 6. รุ่นอายุ 50-59 ปี
 7. รุ่นอายุ 60 ขึ้นไป 
   

Fun Run 4 KM แฟนซี

 1. ไม่แบ่งรุ่นอายุ ชาย/หญิง

รางวัลแฟนซีถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-10  เงินรางวัลลำดับที่ 1-3

 

 

เหรียญได้รับทุกคนที่เข้าเส้นชัย

เสื้อสีอ่อน แบบที่ 1

 

เสื้อสีเข้ม แบบที่ 2

 

Facebook : วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Fun Run

4 KM

฿350


Fun Run [รุ่นแฟนซี]

4 KM

฿350