Amazing Thailand Phuket Surf Skate Series 2021

20 ก.พ. 2564 17.00 น. - 20 ก.พ. 2564 21.00 น.

สิ้นสุดการขาย 20 ก.พ. 2564 23.55 น.

ลานมังกร ฮ่ายเหล็งอ๋อง, Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket, Thailand

AMAZING THAILAND Phuket Surf Skate Series 2021

1st EP  #ไถในหลาด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ณ ลานมังกร-เมืองเก่า

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ LIMELIGHT Avenue Phuket ชั้น 2
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.

รับริชแบนที่ Limelight Avenue Phuket 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00-19:00 หรือ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00-16:00
ใม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

Slot สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

(Slot 1) เวลา 17.00 - 18.00 น.
(Slot 2) เวลา 18.00 - 19.00 น.

กรุณาสวมเครื่องป้องกัน และผ้าปิดปากก่อนเข้าร่วมงาน

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทราบแล้ว ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเอง โดยหากมีเหตุเกิดขึ้นจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องใด ๆ จากผู้จัดงาน หรือตัวแทนอื่นใด

รับริชแบนที่ Limelight Avenue Phuket 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00-19:00 หรือ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00-16:00

ใม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Phuket Tourist Association

 

 

 

 

 

FREE (Slot 1) เวลา 17.00 - 18.00 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (Slot 1) เวลา 17.00 - 18.00 น.

฿0


FREE (Slot 2) เวลา 18.00 - 19.00 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (Slot 2) เวลา 18.00 - 19.00 น.

฿0


FREE (Slot 3) เวลา 19.00 - 20.00 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (Slot 3) เวลา 19.00 - 20.00 น.

฿0

ปิดรับสมัคร