งานวิ่งพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน

17 พ.ย. 2562 05.00 น. - 17 พ.ย. 2562 09.00 น.

สิ้นสุดการขาย 10 พ.ย. 2562 23.55 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย

พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 16
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น.

 

มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ  หรือสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต(เดิม)

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2549 ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลพระประทานปี พ.ศ.2555 ในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมดีเด่นแห่งชาติ และปี พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล 12 องค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นระดับประเทศโดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 วัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสภาพเด็กและเยาวชน  ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กและภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โครงการหลักได้แก่  โครงการบ้านลุงพิทักษ์  โครงการสถานแรกรับ(บ้านเด็กฮอลแลนด์) โครงการครูสัญจร  โครงการสำรวจชุมขนติดตามคดี  โครงการทุนการศึกษาและโครงการนมผงสำหรับเด็ก  เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินโครงการต่างๆดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการทำงานที่ผ่านมาของสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตต่อประชาชน

3.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆให้มีการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในสังคม

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันแก้ไข สร้างความรักสามัคคี

5.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

6.เพื่อส่งเสริมเด็กและครอบครัวในการทำกิจกรรมออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ระยะการแข่งขัน

 1. ระยะทาง 3.5 Km บัตรราคา 350 บาท | 3.5 KM 350 baht
 2. ระยะทาง 10.5 Km บัตรราคา 450 บาท | 10.5 KM 450 baht

เวลาปล่อยตัว

 1. 10.5 km.​ Start 05.40 am.
 2. 3.5 km. Start​ 05.50 am.

 

***ทุกบัตรมีเหรียญและเสื้อกีฬาเนื้อดีสีสวย***

***หางบัตรจับรางวัลมากมาย***

***มีรางวัลแฟนซี ยอดเยี่ยม รอง 1 และรอง 2***

***มีถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท รุ่นละ 5 รางวัล***


รุ่นอายุ
ระยะ 3.5 Km

 • รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง
 • รุ่นทั่วไป

ระยะ 10.5 Km

 • รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง

หญิง

 1. รุ่นทั่วไป
 2. รุ่นอายุ 30 - 39 ปี
 3. รุ่น 40 ปีขึ้นไป

ชาย

 1. รุ่นทั่วไป
 2. รุ่นอายุ 30 - 39 ปี
 3. รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
 4. รุ่นอายุ 50 - 59 ปี
 5. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

กำหนดการรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง

ไลม์ไลท์วันที่ 13 - 14 พ.ย. 2562​

เวลา 10.00 - 20.00 น.

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

FB : พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน

ระยะทาง 3.5 KM

ระยะทาง 3.5 KM

฿350


ระยะทาง 10.5 KM

ระยะทาง 10.5 KM

฿450